עו”ד נאור קליין – תשלום שכירות במזמן בראי החוק

עו”ד נאור קליין – תשלום שכירות במזמן בראי החוק

עו”ד נאור קליין: תשלום שכירות במזמן בראי החוק לצמצום שימוש במזומן

מאת : עו”ד נאור קליין

הבהרה : מאמר זה אינו מחליף ייעוץ אישי, ומוגש כמידע כללי.

במאמר קצר זה עו”ד נאור קליין מעוניין להביא את השינויים אשר חלים בעולמות הנדל”ן בדגש על עולם השכירות בראי כניסה לתוקפו של חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע”ח-2018 .

רשות המיסים עושה מאמצים כבירים להתייעל משנה לשנה על מנת לצמצם תופעות של הלבנת הון ועסקאות שלא מדווחות כנדרש, לרוב השינויים יחולו כך שיפעילו סנקציות ו/או דרישות מול בעלי העסקים.

חוק לצמצום שימוש במזומן אפוא מטיל אחריות הן על בעל העסק והן על הלקוח, בנוסף הוא חל גם על אנשים פרטיים אשר לא מוגדרים כעצמאיים או כבעלי עסק.

הגבלות על תשלומים במזומן בראי החוק:

 1. (א) לא ייתן עוסק ולא יקבל תשלום במזומן בעבור עסקה במסגרת עסקו, אם מחיר העסקה עולה על הסכום הנקוב בפרט (1) לתוספת הראשונה.( נכון להיום כ – 6,000 ₪ ).

(ב) לא יקבל אדם שאינו עוסק תשלום במזומן בעבור עסקה, אם מחיר העסקה עולה על הסכום הנקוב בפרט (2) לתוספת הראשונה. (נכון להיום כ -15,000 ₪ ).

(ג) לא ייתן אדם שאינו עוסק תשלום במזומן לעוסק בעבור עסקה במסגרת עסקו של העוסק, אם מחיר העסקה עולה על הסכום הנקוב בפרט (1) לתוספת הראשונה.

(ד) לא ייתן אדם שאינו עוסק לאדם אחר שאינו עוסק תשלום במזומן בעבור עסקה, אם מחיר העסקה עולה על הסכום הנקוב בפרט (2) לתוספת הראשונה.

כלומר רשות המיסים מעוניינת לעקוב אחרי הכסף המזומן ” החופשי ” אשר מסתובב במשק ועל כן מטילה אחריות גם על אנשים פרטיים בעניין זה לבצע עסקאות מסוימות באופנים אשר מדווחים כגון העברות בנקאיות/ שירותי סליקה וכו’.

ממליץ בחום לכל אדם ללמוד את עניין זה, וכן להיוועץ עם עורך דין בטרם ביצוע עסקאות במזומן, שכן הפרת החוק עלולה לגרור סנקציות כלכליות משמעותיות ואף סנקציות פליליות שונות בהתאם לנסיבות.

נאור קליין - עו"ד נאור קליין

המחוקק אכן מבחין בין בעל עסק בעל עסקאות רבות לעומת אדם פרטי, הוא מציב תקרת סכום של עסקה גבוה יותר באופן משמעותי לאנשים פרטיים לעומת עסקים, ובכל אופן כמה דגשים חשובים, מדובר על סוגי עסקאות רבות אשר יכולות להיסגר בין אנשים פרטיים, אנו נשים דגש על דירת מגורים פרטית אשר מוצעת לשכירות נביא מספר דגשים ונקודות למחשבה וכן נדון בקצרה בעסקאות ובמקרים “חריגים”.

כאשר אנו מדברים על תשלומי שכירות יפים לכך הוראות הסעיפים הבאים :

(1)(3) בעסקה מתמשכת לקבלת שירות יראו כל תשלום שיש לשלם באופן תקופתי מעת לעת, כמחיר העסקה;

(1)(4) במכר של זכות שכירות שהתמורה משולמת מעת לעת, ולא לשיעורין, יראו כל תשלום שיש לשלם כמחיר העסקה;

כלומר המחוקק מבחין בין תשלום לתשלום של שכירות ומתייחס לכל תשלום כמחיר “עסקה” חדשה בודדת.

כלומר כעת ההבחנה הינה בין עסק/ עוסק אשר משכיר נכס לבין אדם פרטי אשר משכיר נכס כגון דירה.

בעוד שהעוסק מוגבל בעסקה עד ל – 6000 ₪ , האדם הפרטי גובה עסקת המזומן הינה עד לסך של 15,000 ₪ .

בל נשכח כי לאדם פרטי  המשכיר נכס פרטי למגורים חשוב לבדוק עניין של קבלת פטור מיסוי עד גובה הכנסה משכירות של דירת מגורים פרטית, סכום מסוים אשר קבוע בחוק ומתעדכן מעת לעת בעבור הכנסות מאת השכרת דירת מגורים, מעבר לסכום מסוים יידרש לשלם מס.

מה קורה בעסקאות הגבוהות מהתקרה המותרת ? האם במקרה זה ניתן לשלם חלק מהעסקה במזומן ?

התשובה לכך היא כי ניתן לשלם את חלק המזומן באופן חלקי בהתאם לסכום הנמוך מבין השניים :  10%  מגובה העסקה או הסכום הנקוב בפרט (1) או (2) לתוספת הראשונה  הנמוך מבניהם( הסכום הנקוב בהתאמה לפרטי או עסקי).

חריגים לגובה סכום התשלום במזומן :

תשלומים מסוימים במשפחה כהגדרתה בחוק, מכירת רכב פרטי ( עד סך של  50,000 ₪), קבלת תשלום מתיירים ( רלוונטי לבעלי עסקים) הגבלת גובה הסכום גבוה משמעותית…. ועוד.

שימוש בשיקים:

בנוסף יש לתת את הדעת אודות שימוש בשיקים פתוחים, החוק מגדיר הנחיות רבות לשימוש בשיקים תוך הבחנה בשימוש בשיקים בין אנשים פרטיים לעסקים ., ככלל אצבע לא ניתן לרשום שיק פתוח מעל לסכום של 5,000 ₪ , קיימות הוראות רבות והנחיות רבות בחוק לעניין השימוש בשיקים והבחנות בין אנשים פרטיים לבעלי עסקים, וכן הוראות להסבת שיקים אשר חשוב ללמוד בהתאם לנסיבות המקרה.

בנוסף כאשר נרצה לשכור/להשכיר נכס  יש לקחת בחשבון גם את  חוק : ” השכירות והשאילה, תשל”א-1971″, כאשר נדון בדירת מגורים לדוגמא  נתייחס אל סימן ו’: חוזה שכירות למגורים, סעיף 25 (י), סעיף זה מגדיר את גובה הערובה אשר ניתן לגבות משוכר של דירת המגורים :

כאשר המשכיר מבקש מהשוכר ערובה, אחת או יותר, הכרוכה בהוצאה כספית לשוכר, ובכלל זה ערבות בנקאית או מזומן, לא יעלה גובהן המצטבר של הערובות על הנמוך מבין סכומים אלה בהתאם לחוק:

 • סכום דמי השכירות שהשוכר התחייב לשלם לפי חוזה השכירות למגורים, בעד שליש מתקופת  השכירות.
 • סכום השווה לפי שלושה מדמי השכירות לחודש שהשוכר התחייב לשלם לפי חוזה השכירות למגורים.

חשוב לציין כי המשכיר רשאי לממש ערובה שנתן לו השוכר רק במקרים המפורטים בחוק ובאופן אשר מתיר החוק, כלל מדובר בנכס אשר מוחזק באופן של נאמנות אצל המשכיר לשם הבטחת קיום החוזה ובתום התקופה יוחזר אל השוכר.

על כן, אנו יכולים לראות את המורכבות אשר קיימת כיום ומדוע חשוב להיעזר באיש מקצוע לאורך כל הדרך, כל פרט משנה את התמונה, ויש לקחת בחשבון כל מצב.

מאמר זה הובא ע”י משרד עורך דין נאור קליין, המשרד הינו בוטיק ומשפחתי, אשר מתאים את עצמו לצרכי הלקוח, עו”ד נאור קליין מאמין בשירות ללקוח ללא פשרות, נאמנות ודבקות במטרה. המשרד מאמין למצות את זכויות הלקוח ולאפשר לו לבחור מבין מספר אפשרויות את דרך הפעולה הרצויה ומתאימה ביותר עבורו.

תשלום שכירות במזמן בראי החוק - עו"ד נאור קליין

ישנן דרכים רבות לגשת לפתרון סוגיה,  היעוץ, המחקר, והמקצועיות  מאפשרים לקיים שיח פורה ולראות תמונה רחבה, מפה של אפשרויות אשר נפרשת בפני הלקוח, כל אשר נותר ללקוח הוא לבחור את האפשרות  המיטיבה ביותר עבורו.                                                                                    חשיבה יצירתית ומשותפת תוך הקשבה לצרכי הלקוח מאפשרים להכין את החליפה בדיוק למידותיו של הלקוח בהתאם לצרכיו ורצונותיו האישיים.

 

זקוק להלוואה לעסק?

זקוקים להלוואה לשכירים/פרטיים?

הלוואות לעסקים באישור מיידי

הלוואות לשכירים ופרטיים תוך 24 שעות בריבית בנקאית

בעל עסק יקר, מלא פרטים בטופס זה לקבלת הלוואה לעסקים – הלוואות לעסקים בכל הארץ!

הלוואות לשכירים לכל מטרה באישור מיידי!

הלוואות לעסקים בריבית זולה מהבנקים הלוואה לעסק עד 1 מיליון שקל ללא ערבות וללא בטחונות. הלוואות מקרנות עד 8 מיליון שקלים בתנאים מעולים אישור עקרוני מיידי
 • הלוואות לעסקים קטנים, בינוניים וגדולים
 • הלוואה לעסק חדש/עסק בהקמה
 • התמחות בהלוואות לכל המגזרים, לרבות המגזר הערבי

איך להקים עסק מאפס, ללא הלוואות?

 
ללמוד איך לעשות כסף
טופס זה מיועד אך ורק למי שלא רוצה לבלות את חייו כעובד שכיר.
מלאו פרטים למידע נוסף על קורס הקמת עסק מאפס.
כאן לא נותנים הלוואות וגם לא מחיקת חובות.
הטופס מיועד לעל מי שרוצה ללמוד איך להצליח בעסקים ומוכן להשקיע בעתידו

אפילו אם אין לך רעיון במה לעסוק ואתה נמצא בחובות עמוקים
לא צריך הרבה שכל כדי לקחת הלוואה ולבזבז את הכסף.
אבל כן צריך הרבה שכל, כדי להפוך את העסק לרווחי בלי להיכנס לחובות.

הקלק כאן עכשיו לפרטים נוספים!

הלוואות ומשכנתאות

שכירים ועצמאים יקרים, טופס זה מיועד לקבלת הלוואה מיידית, הלוואות לכל מטרה ולקבלת משכנתא

הלוואות ומשכנתאות בהליך מהיר

 • איחוד הלוואות למסורבי בנקים
 • נכיון צ’קים לחברות – מסגרת ניכיונות מהירה עד %100 משווי הבטוחה
 • השלמות הון לעסקים וחברות – גיוסי אשראי לתקופות ארוכות, צמצום בטחונות וביטול שעבודים
 • גיוסי אשראי כנגד המחאות זכות וערבויות אישיות
 • מחזור משכנתא/משכנתא חדשה

פגישת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. גיוס על בסיס הצלחה בלבד, חיתום מהיר, אישור עקרוני תוך 72 שעות

זקוק למחיקת חובות?

הסדר חובות – פתרונות לכל בעיית חובות

מלאו טופס זה לקבלת ייעוץ מהחברה המובילה בישראל בהסדרת חובות!

למה להישאר עם חוב כשאפשר לטפל בו ולהשיג הסדר חוב עם תנאים מעולים, כולל הפחתה בגובה סך החוב ובהחזר החודשי?

מלאו פרטים עכשיו וקבלו:

 • ליווי פיננסי מקצועי להתנהלות מול הבנק – השגת הסדר חוב, מחיקת חובות, טיפול בחשבון מוגבל ועוד.
 • איחוד תיקים בהוצל”פ, פשיטת רגל לאדם פרטי, הלוואות, הסדרי חוב.
 • השגת הסדרי חוב לצורך צמצום חובות ומחיקת חובות, ע”י ניהול מו”מ אפקטיבי מול הנושים (הבנקים, חברות האשראי, הוצאה לפועל).
 • טיפול מקצועי בחובות מכל סוג ובכל סכום.

מוזמנים אלינו לפגישת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות.

שם פרטי:
טלפון נייד:
אימייל:
מאשר קבלת דיוור בדוא”ל ובSMS:

זקוק להסרת פסקי דין מהאינטרנט?

מוטרדים מפסקי דין המופיעים בגוגל?

רוצים למחוק את המסמכים המשפטיים מהאינטרנט?

אין לכם אפשרות לקבל הלוואה/משכנתא בשל פסקי דין ברשת?

קשה לכם להתקבל לעבודה חדשה בגלל אזכורים שליליים?

אין לכם אפשרות ליצור זוגיות חדשה בגלל החשש מהדברים שכתובים עליכם באינטרנט?

מלאו עכשיו פרטים לשירות הסרת מסמכים משפטיים מגוגל

משכנתא? כן למסורבים!

משכנתא למסורבי בנקים

טופס זה מיועד לכל מי שקיבל סירוב למשכנתא ובכל זאת חולם על דירה. מלאו פרטים לייעוץ ופרטים נוספים – אך ורק אם קיבלת סירוב למשכנתא!

הבנק סירב לתת לך משכנתא? לנו הוא לא יסרב! מלאו פרטים ותקבלו משכנתא מאושרת תוך פחות משבוע. החברה המובילה לליווי פושטי רגל לשעבר
 • כ – 95% הצלחה
 • ייעוץ חינם וללא התחייבות.
 • מטפלים באישורי משכנתא למסורבי בנקים
 • מומחים באישורי משכנתא גם אחרי פשיטת רגל
 • תשלום לפי הצלחה בלבד!
מלא את הטופס עכשיו ונחזור אלייך במהרה עם פרטים נוספים!

  יש לך חובות? רוצה לדעת איך להתמודד?

  המרכז הארצי לזכויות החייב

  “כי גם לחייב יש זכויות”

  מלא פרטים בטופס כדי לגלות איך להתמודד עם חובות ולנצל את כל זכויותייך

  • טיפול בחובות של פרטיים
  • חובות של גופים עסקיים
  • טיפול בחובות לגופים ממשלתיים בהם מכס, מע”מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מרכז הקנסות ועוד
  מלא את הטופס עכשיו ונחזור אלייך במהרה עם פרטים נוספים!

   • למנהל של רפאל שלום, אני מבקש להודות על שירות מקצועי ומהיר. מודה שהופתעתי מהידע ומהיכולת שהפגנתם בטיפול בענייני

    מוטי

    מזכרת בתיה, 33

   • לרפאל שלום, המון תודה על הטיפול, אפשר להגיד שבזכותך יש לי המון ידע וכלים פיננסים. אני לא יודעת אם אנשים שולחים תודה, אבל ממש חשוב לי שתדע שהיית מאוד נחמד ומאוד מקצועי ועזרת לי הרבה. תבוא עליך הברכה

    עפרה

    תל אביב, 39

   • לרפאל וצוות המנהלים של האתר - תודות רבות על שירות רציני ומהיר. כולי פליאה על הקלות שבה פתרתם את ענייני בזכות הטיפים והמידע שבאתר. יישר כח

    סיימון

    חולון, 55

   • לרפאל, מהמרכז לחדשות ולצרכנות פיננסית, תודה על הטיפול האישי. אני מאוד מעריך שתמיד היית זמין זה לא מובן מאליו

    רונן

    חולון, 34

   • ליואב ברצוני להודות לכם על שירות מקצועי מסתבר שאכן חסכתם לי סכומי כסף לא מעטים אבל בעיקר ריצות וכאבי ראש. מקווה שלא אזדקק להלוואה נוספת. למדתי מהאתר שלכם המון.

    דניאל

    חיפה, 27

   המרכז לחדשות ולצרכנות פיננסית חדשות אקטואליה, פיננסים, וחדשות צרכנות